6.12.2023
Digimarkinoinnin opas Kauppakamari

Minna Komulaisen ja Helsingin seudun kauppakamarin julkaisema digimarkkinoinnin opas, Menesty digimarkkinoinnilla 2.0, antaa erinomaiset eväät kaikille, jotka haluavat perehtyä oman liiketoiminnan edistämiseen verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Kirjasta tekee erityisen hyvän, että se on ajankohtainen, käytännönläheinen ja auttaa uudistamaan markkinointiajattelua. Se tarjoaa myös uusia mielenkiintoisia työkaluja oman liiketoiminnan edistämiseen.

Teos on jaettu seitsemään aihekokonaisuuteen. Aluksi lukija perehdytetään digiajan trendeihin, joista oman brändin, arvojen ja näiden tarinallistaminen nousevat keskiöön. Digimarkkinoijan on tehtävä myyntinsä ja markkinointinsa kokonaan uudenlaisen ajattelun pohjalta, sillä asiakkaat ovat mobiilisti verkossa ja somessa.

Toisessa luvussa lukija viedään digimaailmaan ja digiasiakastyyppeihin. Opetellaan luomaan neljän viikon digitaalinen ostopolku omille kohderyhmille. Jos jotakin kritiikkiä tulee mieleen, niin digimarkkinoinnin termit ja lyhenteet erilaisista mittareista ovat monille vieraita. Näitä varten kirjan lopussa on lyhyt hakemisto, mutta se on hieman puutteellinen.

Seuraavaksi mennään brändiin ja sisällöntuottamiseen. Tämä luku on mielestäni tärkein, koska yleensä yrityksissä brändiosaaminen on heikkoa, sisällöntuottaminen vielä heikompaa. Suurin osa sisällöistä tuotetaan kuvien ja videoiden avulla (mm. TikTok, YouTube, Instagram), mikä suomalaisessa yrittäjyydessä on nuoremman, 2000-luvulla syntyneen sukupolven juttu. Sisältöjen kirjoittaminen taas edellyttää kirjallisia taitoja, jotka voi hankkia vain opiskelemalla ja lukemalla, mutta lukeminen ei ole nuoren sukupolven juttu. Maailmassa on arviolta 600 miljoonaa blogia, joita lukee 77 prosenttia Internetin käyttäjistä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa bloggareita on eniten 21-35-vuotiaissa ja enemmistö heistä on miehiä (52,4%). Blogien lukijakunta hajaantuu tasaisemmin, mutta eniten heitä on 31-40 (29,4 %) ja 41-50-vuotiaissa (23,1 %). Myös vloggareista (videobloggaajat) enemmistö on miehiä (55 %), mutta videoblogeja katsovat eniten naiset (Statista 2022). Ks. lisää tilastotietoa (engl.) tästä.

Sitten mennään some-palveluihin ja opetellaan hyödyntämään niitä omassa markkinoinnissa. Somekanavista tärkeimmät ovat Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, LinkedIn ja Pinterest, joiden ideaa ja käyttötapoja autetaan soveltamaan omaan liiketoimintaan ja kohderyhmiin.

Laajimmin kirjassa perehdytään luvun viisi monikanavaisen myyntitunnelin (markkinointifunneli) rakentamiseen. Nyt käytännön neuvot annetaan eri mainosmuodoille Googlessa ja somekanavissa. Joka tuntee markkinoinnin AIDA-kaavan entuudestaan, saa nyt samaan ideaan sovellettua tietoa digimarkkinoinnin keinoin. Mainostyypit ja -kanavat valitaan sen mukaan, tarvitsetko tuotteillesi tai palveluillesi lisää huomiota ja tunnettuutta, kävijöitä sivuillesi tai vaikkapa konversiota eli toteutuneita ostotapahtumia verkkokaupassasi tai liidejä myyjillesi. Myös mainosbudjetin laatimiseen ja tulosten laskemiseen kirja antaa laskukaavat.

Lopuksi kerrotaan lyhyesti, miten tuloksia mitataan ja selviydytään mahdollisista some-ongelmista, kuten verkkohäirinnästä.

Se, mikä lukijaa varmasti innostaa, ovat lukuisat erilaiset maksuttomat työkalut, joita Minna Komulainen on viljellyt tekstiin aihepiirien mukaan. Kirja on erinomainen ja monipuolinen työkalu yrittäjille, jotka ovat tottuneet ottamaan markkinoinnin oppinsa kirjoista ja haluavat palata annettuihin neuvoihin aina tarvittaessa. Siksi suosittelen merkitsemään tekstin kiinnostavimmat kohdat niin, että löydät niihin nopeasti, kun haluat tarkistaa, miten jokin toimenpide menikään.

Teoksen voi hankkia Kauppakamarin verkkokaupasta.