6.12.2023
Paljon dollareita metallisalkussa.

Lokakuussa 2023 julkaistiin tutkimus, jossa selvitettiin amerikkalaisperheiden varallisuutta ikäryhmittäin. Jo noin 40-vuotiaina amerikkalaisperheet ovat varsin varakkaita. Keskimäärin nelikymppisen amerikkalaisperheen nettovarallisuus on lähes 550 000 ja viisikymppisen lähes miljoona dollaria. Nettovarallisuus tarkoittaa tulojen ja omaisuuden arvoa, josta on vähennetty kaikki luotot ja velat.

Vuosien 2019 ja 2022 välillä amerikkalaisperheiden keskimääräiset tulot nousivat 15 prosenttia, mikä on suurin nousu kolmevuotismittauksissa. Kasvua oli eniten suurempituloisten joukossa, mutta myös pienituloisilla (alle 49 999 dollaria vuodessa) havaittiin selvää tulojen nousua.

Varsinkin nettovarallisuudessa tapahtui merkittävä nousu: amerikkalaisperheen nettovarallisuuden mediaani kasvoi 37 prosenttia ja keskimääräinen nettovarallisuuskin 23 prosenttia.

Tilastotieteen termeissä mediaani tarkoittaa suuruusjärjestystä ja siinä ylimmän ja alimman luvun välillä olevaa keskimmäistä lukua. Keskimääräinen tarkoittaa yhteenlaskettujen varallisuuserien summaa jaettuna varallisuuerien kappalemäärällä.

Amerikkalaisperheen nettovarallisuus ikäryhmittäin

Mediaaniarvo antaa todellisemman kuvan keskivertoamerikkalaisten kotitalouksien varallisuudesta.

Amerikkalaisperheet ovat varakkaita jo 40-vuotiaina.

Varallisuuteen lasketaan käteisvarat ja säästöt, sijoitukset, arvokorut, taide-esineet, keräilyesineet ja kiinteistöomaisuus. Näistä vähennetään luottokortti- ja muut velat sekä voimassa olevat lainat.

Yhdysvalloissa nettovarallisuuden määrällä on suora vaikutus luottokelpoisuuteen. Suurin osa kansalaisista pyrkii säästämään maahdollisimman paljon korkeakorkoisille säästötileille sekä investoimalla erilaisiin sijoitusinstrumentteihin kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin tai vastaaviin. Myös eläkesäästöt on USA:ssa hoidettava itsenäisesti.

Tässä palkkojen kehitystä kuvaava graafi eri tuloryhmissä:

USA:ssa palkat ovat nousseet kohtalaisesti 2019-2022

Tulojen kehitys perheillä, jotka omistavat yrityksiä:

Vuonna 2022 perheistä, jotka omistavat yrityksiä, 78 prosentilla oli alle 5 työntekijää ja joista yksinyrityksiä ja ammatinharjoittajia oli 52 prosenttia.

Osakeomistusten määrä eri tuloryhmissä:

Alemman tuloluokan perheillä jo 34 prosentilla oli osakeomistuksia, keskituloisilla 78 prosentilla ja ylimmässä tuloluokassa 95 prosentilla. Yhdysvalloissa epäsuora osakeomistus tarkoittaa yleensä eläkesäästöjä, jotka eivät ole likvidejä varallisuuseriä.

Lähteet:

CNBC Select; Americans´ average net worth by age

Federel Reserve 2023: Changes in U.S. Family Finances from 2019 to 2022